Tehokkaalla valvonnalla pyritään vikatilanteissa estämään ja minimoimaan haitallisten kaasujen leviäminen työskentelytiloissa, kuten esimerkiksi laboratorioissa ja muissa vaarallisia aineita käsittelevissä laitoksissa.

AFA Ilmanvirtausvahti

AFD-1_PDF