HAJAUTETTU OLOSUHDEMITTAUS

HAJAUTETTU OLOSUHDEMITTAUS Image

OLOSUHTEIDEN MITTAUS HELPOSTI ETÄLUKUNA

Lue mittaustuloksia ajantasaisesti ja käynnistä mittaustiedon keruu haluttuna ajankohtana.  MultiLog lähettimen avulla voit mitata jopa viittä eri suuretta samanaikaisesti. Pysäytä mittausjakso, kun mittaus on valmis ja tallenna mittaustulokset koneellesi tai käyttämääsi pilvipalveluun.

TUTUSTU DATALOGGERIN TOIMINTAAN JA OMINAISUUKSIIN:

Pölytön rakentaminen

OLOSUHTEIDEN MITTAUS ETÄNÄ

Envic GDU12S ja LÄHETTIMET ENVINET VERKKO

Envic GDU12S ja RS 485 LÄHETTIMET